Currency
+359 890 15 15 11, +359 895 300 456 info@avantestate.com

Политика на поверителност

Политика за поверителност на Авант Естейт, www.avantestate.com

Тази политика за поверителност се отнася за всички договори, протоколи и всякаkъв вид документи при оглед, наем, покупка, продажба и попълване на лични данни в интернет страницата на Авант ЕстейтТя не се отнася към събирането на информация чрез други канали. Ползвайки нашия уебсайт, се съгласявате със събирането, употребата и разкриването на Вашата информация, както е обявено по-долу в тази политика. В случай че не сте съгласни, моля не използвайте този уебсайт.

Политиката покрива обработката и защитата на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента).

Ние подчертаваме важността на неприкосновеността на личния живот и се ангажираме да спечелим доверието на нашите клиенти, като приемем високи стандарти за защита на личната информация. Нашите правила описват вида лична информация, която събираме и получаваме, обстоятелствата, при които събираме или получаваме лична информация, правилата и процедурите, които сме установили, очертаващи нейното използване и съхранение, както и споделянето на определени видове лична информация при определени ограничени обстоятелства, процедурите, които трябва да следвате, ако имате някакви въпроси или искания по отношение на личната Ви информация или на нашите правила и процедури, както и данни за лицето, към което трябва да бъдат насочени такива въпроси или искания, както и средствата, с които да комуникирате с това лице.

По-долу ще намерите информация:

В тази политика Настоящият документ представлява известие за поверителност по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Той е изготвен от РЕБГ ГРУП ЕООД или  Авант Естейт (по-долу Агенцията или “Авант Естейт“), регистрирано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК: BG131551579с адрес: гр. София, кв. Хладилника, ул. Люба Величкова 10Б, ет.4, ап. 9.

 

В тази политика лични данни означава информация за Вас, която може да Ви идентифицира лично като например Вашите имена, личен идентификационен номер и документ за самоличност, домашен адрес, e-mail адрес или телефонен номер, която не е обществено достъпна. Тя също така включва информация за предпочитанията на клиентите, когато такава информация се предоставя или записва от нас в процеса на предоставяне на услуги на физически лица.

ТИПОВЕ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕМ ДА СЪБИРАМЕ

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ ЗА ВАС?

В контекста на дейността ни е необходимо събирането и обработването на информация относно нашите клиенти. Информацията се събира непосредствено и по-специално засяга Вашето име и други идентификационни данни, данни за контакт (имейл, адрес, телефон) и др.

НАЧИНИ ЗА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

ЗАЩО СЪБИРАМЕ ВАШИ ДАННИ?

 

НА КАКВО ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Осъществяването на формите на обработване, свързани с е-маркетинг, изисква Вашето изрично съгласие да бъдете информирани по имейл, чрез обаждане и/или СМС за маркетингови активности. Съгласието си може да предоставите като отбележите съответната отметка в края на настоящото известие. Сайта използва още форми и инструменти за предоставяне на услуга и продажби.

КАКВИ МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ ПРЕДПРИЕМАМЕ?

Опазването и сигурността на вашите данни са важни за нас. За да предотвратим осъществяването на загуба, злоупотреба или неоторизиран достъп прилагаме всички разумни мерки и средства за защита. Въпреки това, при съмнение за нарушение, Ви молим незабавно да се свържете с нас, чрез посочените данни за контакт.

ЗА КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

Данните, използвани при сключване на сделки, огледи и други, извършвани от нас услуги, не се съхраняват по -дълго от рамките на подписване на изискуемите договори и документи.

Данните, обработвани за е-маркетинг, на основание изрично съгласие на клиента се съхраняват до оттегляне на съгласието, но не повече от година след като са били предоставени, освен ако не сте подновили съгласието си за получаване на маркетингова информация.

С КАКВИ ПРАВА СЕ ПОЛЗВАТЕ ПРИ ОБРАБОТВАНЕТО НА ВАШИТЕ ДАННИ?

ОРЗД предвижда редица възможности за защита на лицата във връзка със събирането и обработването на данни, и по-специално:

 

 

 

ПО КАКЪВ НАЧИН СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

С оглед предоставяне на услугите ни и получаване на актуална информация, може да предоставим Вашите данни на трети страни, както и на следните лица за посочените по-долу цели:

 ИМАТЕ ПРАВО ДА ОТТЕГЛИТЕ ВАШЕТО СЪГЛАСИЕ

Може да се откажете да получавате маркетингови имейли. За да спрете да получавате информативните ни имейли, може да се отпишете от бюлетина във всяко такова съобщение, което получавате от нас.

Може да управлявате бисквитките и проследяващите технологии. За да научите как да управлявате бисквитките и други подобни инструменти, моля прегледайте нашата Политика за употреба на бисквитки.

Може да контролирате инструментите на Вашите мобилни устройства. Може да изключите локацията или пуш нотификациите от мобилното устройство, което използвате. Тези настройки зависят от вида на устройството.

Стандартни мерки за сигурност

 

 

 

 

 

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

 

Запазваме си правото периодично да актуализираме тази политика, поради което Ви окуражаваме периодично да я преглеждате, за да установявате как обработваме и защитаваме Вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, може да се свържете с нас на +359 890 15 15 11, irinahristova@avantestate.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.avantestate.com

+359 890 15 15 11