Асоциацията на банките в България публикува на своя сайт информация за реда и условията за разсрочване на задълженията по кредити към банките и дъщерните дружества – финансови институции. Предвидени са три вида механизъм на разсрочване, които банките ще предоставят на клиентите си като избор:

  1. отсрочване на главница и лихва за до 6 месеца;
  2. отсрочване само на главница за до 6 месеца;
  3. револвиране на кредитна линия.

Разсрочването ще се прилага по инициатива на клиента, който в срок до 22.06.2020 г. трябва да подаде искане до обслужващата го банка. Предвиденото е разсрочване за 6 месеца до 31.12.2020 г., но са възможни и индивидуални схеми, които следва да се договорят с обслужващата банка.

Банките, които са приели да прилагат реда за разсрочване на АББ, публикуват обявление на сайта си, което е адресирано до всичките й клиенти. Клиентите следва да проверят на интернет страницата на обслужващата си банка за подробности в обявлението.

На страницата на Асоциацията на банките в България можете да се запознаете по-подробно с реда и условията, а така също и с предлаганите механизми за разсрочване:

Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества – финансови институции във връзка с въведеното на 13.03.2020 г. от Народното събрание извънредно положение, произтичащо от пандемията от COVID-19.