Имайки предвид цикличността на имотния пазар, към момента се намираме в началото на фазата на бума. Свръхпредлагане ще има при всички случаи, очакванията са, че то ще достигне своя връх през 2025 г. Това каза Светослав Делчевексперт по недвижими имоти и финанси, в предаването „ИмоТиТе“ с водещ Христо Николов.

Дългосрочният цикъл на имотния пазар се състои от 18 години – 4 години спад, 7 години възстановяване на пазара и 7 години бум, обясни Делчев. Според него се очаква още около 12 месеца движенията на пазара да са колебливи, след което ще настъпят няколко години на бум.

„Излизането от периода на възстановяване е рязко и еднозначно. Последните 4 години на бума са това, което си спомняме от 2006-2008 г.“.

Краткосрочните кризи по време на цикъла не са свързани със самите недвижими имоти или с банковия сектор, а с по-бързи пазари, поясни Делчев.

„Трябва да се има предвид, че пазарът на недвижими имоти е сред най-бавните. Той е несравнимо по-голям от всички съществуващи. От тази гледна точка движенията на него идват със забава във времето и се случват изключително бавно“.

Гостът коментира и политиките на Европейската централна банка и Федералния резерв, както и отражението им върху ликвидността и лихвените равнища.

Според него Фед ще намали основните лихви с поне 0,25% още на следващото си заседание в края на юли, докато положението на ЕЦБ остава деликатно.

„Липсата на значителен икономически растеж в Европа, въпреки мерките на централната банка, до голяма степен се дължи на по-лошата демографска ситуация… ЕЦБ не бива да допуска прекалено висока инфлация, а в същото време трябва да стимулира икономиката“.

За момента очакванията са, че лихвите по ипотечните кредити ще се запазят на настоящото си ниво, възможни са дори леки понижения, прогнозира Делчев.