СТАРТЕКС – БИЗНЕС НА ИЗПЛАЩАНЕ

Стартекс e уникалн продукт, с който можете да стартирате успешен собствен бизнес веднага

„СТАРТИРАЙ СВОЯ БИЗНЕС НА ИЗПЛАЩАНЕ СЕГА“ е посланието на Стартекс към всички български предприемачи, които имат успешна бизнес идея, но не разполагат с необходимия финансов ресурс.

Идеята на Стартекс е да подаде ръка на българските предприемачи за да стартират собствен бизнес, дори и да не разполагате с нужния стартов капитал.

В дългосрочен аспект тази единствена по рода си услуга за територията на България може да съживи икономиката като допринесе за откриване на нови работни места и нови свежи бизнес идеи.

Това , което получавате е пакет от избраните от Вас услуги веднага и разсрочвате разхода за започване на дейността за желания от Вас срок за период до 72 месеца.

Какво прави Стартекс толкова ефективен и уникален?

Този продукт няма аналог на пазара и се появява във време, в което извънредната пандемична ситуацията изправи икономиката на България, както и на целия свят  пред истинско предизвикателство. Финансирането на каквито и да било начинания на този етап биха били непосилни за по голяма част от предприемачите на пазара.

Стартекс Ви дава решение на всичко това! Услугата е предплатена за 12 месеца, като тя включва регистрацията на фирма (+ таксите за нея), счетоводните услуги, изграждането на атрактивен уебсайт и неговата поддръжка в рамките на една година. Всичко това се извършва от няколко фирми – всяка доказала се в своя бранш – които работят тясно помежду си в името на развитието на Вашият нов бизнес.

Стартекс е за всеки предприемач! Стартекс е подходящ за всеки бизнес! Услугата е сформирана в няколко варианта на пакети, така че да предложи възможност за прилагана на по широк спектър от бизнеси.

Бизнесът в България има бъдеще и името му е Стартекс.

Всичко за услугата, пакетите, партньорите може да научите тук. https://startex.bg/